Të gjitha faktet shkencore flasin kundër homoseksualizmit

no-gay2

Homoseksualizmi rrezikon shoqërinë tonë Mbi 80% e rasteve me HIV/Aids që zbulohen në SHBA janë nga njerëz homoseksualë. Askush prej tyre nuk jeton më gjatë se 60 vjeç. Për të fshehur faktin se pjesa më e madhe e fëmijëve me AIDS rezultojnë të jenë infektuar nga marrëdhënie bi/homoseksuale. “Dita Botërore e AIDS”, me mjeshtëri raporton se: 16 % e adoleshentëve me virusin AIDS, të moshave 13-19 vjeç janë infektuar nga marrëdhënie heteroseksuale, e vërteta thotë se 84% e fëmijëve me AIDS janë të infektuar nga abuzime bi/homoseksuale”. (Crafting Bi/Homosexual Youth”, nga Judith Reisman) Dr. Dean Hamer një prej gjenetistëve më të mëdhenj në botë, aktivist gay dhe vetë gay, pas vitesh kërkime në përpjekje për të gjetur një gen përgjegjës për sjelljen gay thotë: “Nuk mund të thuhet se ka një gen gay. Nuk ka një gen gay.”( P. Copeland and D. Hamer (1994) The Science of Desire. New York: Simon and Schuster) Po ashtu edhe psikiatri me influencë botërore Jeffrey Satinover, thotë; “Si çdo sjellje tjetër komplekse dhe si çdo gjendje mendore, homoseksualiteti nuk është as ekskluzivisht biologjik dhe as psikologjik por është rezultat i një përzierje faktorësh ku predominojnë rrethanat pas lindjes të tilla si: (prindërit, sjellja e motrave dhe vëllezërve dhe kultura e sjelljes dhe një tërësi komplekse zgjedhjesh të detyrueshme), të cilat marrin jetë në fazat kritike të zhvillimit si edhe faktorë gjenetikë.” (J. Satinover, M.D, “Homoseksualiteti dhe Politika e të vërtetës” (1996). Grand Rapids, MI: Baker Books.) William Byne, psikiatër me doktoraturë në biologji dhe Bruce Parsons (1993) analizuan me kujdes të gjitha studimet e rëndësishme biologjike mbi homoseksualitetin. Ata nuk gjetën asgjë që të mbështesë teorinë e shkakut biologjik. (W. Byne dhe B. Parsons, “Orientimi seksual tek njerëzit: Rivlerësim i teorive biologjike”, Arkivat e përgjithshme të psikiatrisë 50 nr 3.) Shkencëtarët psikiatër Friedman dhe Downey deklarojnë se “një model biopsikosocial” i shpjegon më mirë shkaqet, me kombinacione të ndryshme të temperamentit dhe ambientit, ngjarje brenda këtij ambienti të cilat drejtojnë drejt homoseksualitetit. Ata thanë: “Pavarësisht se gjetjet e kohëve të fundit neurobiologjike sugjerojnë se homoseksualiteti është i përcaktuar gjenetikisht dhe biologjikisht, nuk ka asnjë provë shkencore për model biologjik të homoseksualitetit.” (R. Friedman, M.D. and J. Downey, M.D. Journal of Neuropsychiatry, vol. 5, No. 2, Spring l993)

You must be logged in to post a comment Login

Contact Form Powered By : XYZScripts.com